Czas czytania: 2 minut

Badanie immunohistochemiczne jest istotnym narzędziem stosowanym w dziedzinie medycyny, zwłaszcza w diagnostyce patologicznej. Jest to technika laboratoryjna, która wykorzystuje przeciwciała specyficzne dla określonych białek w tkankach, aby zidentyfikować i zlokalizować określone antygeny.

Czym jest badanie immunohistochemiczne?

Badanie immunohistochemiczne jest techniką laboratoryjną wykorzystującą przeciwciała, które reagują z określonymi antygenami w tkankach. Tkanka, która jest analizowana, jest przygotowana w postaci cienkich przekrojów i następnie inkubowana z przeciwciałami, które są oznaczone specjalnymi znacznikami, takimi jak barwniki lub fluorescencyjne sondy. Reakcja między przeciwciałem a antygenem jest obserwowana pod mikroskopem, co umożliwia identyfikację i lokalizację danego antygenu w tkance.

Zastosowanie badania immunohistochemicznego

Diagnostyka onkologiczna

Immunohistochemia jest używana do identyfikacji i charakterystyki nowotworów. Pomaga w rozpoznawaniu rodzaju i różnicowaniu histopatologicznym nowotworów na podstawie ekspresji specyficznych antygenów.

Diagnostyka chorób autoimmunologicznych

Badanie immunohistochemiczne może pomóc w identyfikacji i klasyfikacji chorób autoimmunologicznych poprzez wykrywanie obecności przeciwciał w tkankach.

Ocena statusu hormonalnego

Immunohistochemia jest stosowana w ocenie statusu hormonalnego nowotworów, takich jak rak piersi czy rak prostaty, poprzez wykrywanie receptorów hormonalnych.

Badanie biomarkerów

Badanie immunohistochemiczne umożliwia wykrywanie specyficznych biomarkerów w tkankach, które mogą mieć znaczenie prognostyczne i terapeutyczne.

Procedura badania immunohistochemicznego

Przygotowanie próbki tkanki

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie próbki tkanki, która będzie poddawana badaniu immunohistochemicznemu. Próbka może pochodzić z biopsji, operacji chirurgicznej lub autopsji. Tkanka jest starannie pobierana i przygotowywana w postaci cienkich przekrojów.

Antygen retrieval (odzyskiwanie antygenu)

Ten etap polega na przywróceniu antygenu w tkance do stanu, w którym będzie dostępny dla przeciwciał. Możea imm to być realizowane przez podgrzewanie próbki w specjalnym roztworze odzyskującym antygen.

Blokowanie nieswoistego wiązania

Aby uniknąć nieswoistego wiązania przeciwciał, próbka jest blokowana przy użyciu odpowiednich substancji, takich jak albumina surowicy, białko mleka czy żelatyna. Blokowanie to minimalizuje niekonkretne reakcje przeciwciał z tkanką.

Inkubacja z przeciwciałami pierwszorzędowymi

W tym etapie próbka jest inkubowana z przeciwciałami pierwszorzędowymi, które są specyficzne dla poszukiwanego antygenu. Przeciwciała są oznaczone znacznikami, takimi jak barwniki lub fluorescencyjne sondy, które umożliwiają ich detekcję.

Płukanie i inkubacja z przeciwciałami wtórnymi

Po inkubacji z przeciwciałami pierwszorzędowymi, próbka jest płukana, aby usunąć nadmiar przeciwciał. Następnie inkubuje się ją z przeciwciałami wtórnymi, które są skierowane przeciwko przeciwciałom pierwszorzędowym. Przeciwciała wtórne są również oznaczone odpowiednimi znacznikami.

Wykrywanie antygenu

Po inkubacji z przeciwciałami wtórnymi można przystąpić do wykrycia antygenu. Wykorzystuje się odpowiednie techniki, takie jak reakcje chromogenne, które powodują zmiany barwy lub techniki fluorescencyjne, które emitują światło pod odpowiednią długością fali.

Analiza i ocena

Próbka jest obserwowana pod mikroskopem, a identyfikacja i lokalizacja antygenu są oceniane przez specjalistów. Wyniki analizy mogą być oceniane na podstawie intensywności barwy, lokalizacji w tkance i innych kryteriów.

Znaczenie badania immunohistochemicznego

Badanie immunohistochemiczne ma ogromne znaczenie w medycynie, ponieważ umożliwia bardziej precyzyjną i dokładną diagnozę chorób. Pomaga w identyfikacji różnych rodzajów nowotworów, ocenie ich agresywności i odpowiedzi na terapię. Ponadto, badanie to może być również wykorzystywane w badaniach naukowych i badaniach klinicznych, aby lepiej zrozumieć patofizjologię chorób i rozwijać nowe terapie.

Ukryte w tkankach tajemnice odsłaniane za pomocą przeciwciał i znaczników. Klucz do dokładnej diagnozy i leczenia schorzeń." Barbara Szuszkiewicz Golden Medical Media

Słowo od Redakcji

Badanie immunohistochemiczne jest ważnym narzędziem diagnostycznym w medycynie. Wykorzystuje przeciwciała specyficzne dla antygenów w tkankach, aby identyfikować i lokalizować określone białka. Jest szeroko stosowane w diagnostyce onkologicznej, ocenie chorób autoimmunologicznych, ocenie statusu hormonalnego i badaniach biomarkerów. Dzięki badaniu immunohistochemicznemu lekarze mogą dokładniej diagnozować i leczyć różne choroby, przyczyniając się do poprawy opieki medycznej.

Dermatologia i dermatolog to źródło najlepszej informacji dla pacjenta.

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.